Bergvärme i Stockholm Energipartner

Det mest effektiva och energisnåla alternativet att värma upp din bostad på! Att investera i Bergvärme i Stockholm är en åtgärd som kommer resultera i en minskad kostnad gällande din elräkning.

Bergvärme i Stockholm börjar bli allt populärare

Värmepumpar-i-Stockholm-bild-logo

Vi är en av Stockholms mest erfarna bergvärmeinstallatörer

….en värmepump använder den naturligt lagrade solenergin i naturen. Det finns det flera olika typer av pumpar, de utvinner energi från olika håll. Hämtas energin från markytan används en markvärmepump, medan en bergvärmepump utvinner energi ur berggrunden. Luftvärmepumpar hämtar energi ur luften och i vattendrag används sjövärmepumpar. Vilket alternativ tomten är bäst lämpad för beror på ett flertal faktorer. Till exempel är markvärme bättre om berget ligger alltför djupt.

I en värmepump leds värmeenergin från vattnet, luften, berget eller marken med hjälp av en vätska in till pumpen genom en sorts rör man kallar kollektorslinga. Vätskan är oftast glykol eller sprit, tekniker kallar den brinevätska. Vid värmeväxlaren (eller förångaren) möter ljummen brinevätska ett iskallt köldmedium som cirkulerar runt i värmepumpen. När de två möts värms köldmediet några grader och förångas. Kolväten och koldioxid är köldmedier man ofta använder idag, freoner har man helt slutat med. Det förångade kölmediets tryck ökas av en kompressor. I takt med att trycket ökar stiger temperaturen. Vid en annan värmeväxlare (kondensorn) överförs värmen sedan till värmesystemet i huset. Därefter sjunker temperaturen i köldmediet och det blir återigen till vätska. Köldmediet förs vidare till en ventil som sänker trycket, vilket gör det iskallt igen. Sedan är det dags för köldmediet att möta brinevätskan en gång till. På det sättet håller värmepumpen på om och om igen.

Vi har utfört ett flertal bergvärmeinstallationer runt om i Stockholm.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Bergvärme är den vanligaste typen av värmepump. Ett hål på hela 100-200 meters djup borras för att utvinna energin solen har lagrat i berggrunden. Med den kan man värma upp både hus och varmvatten. Djupet beror på hur grunt berget är i förhållande till jordytan. I hålet sänker installatören ner ett rör, det ansluts till värmepumpen inne i huset. Trots att hålet är så pass djupt behövs ingen stor tomt, och trädgården kommer inte påverkas speciellt mycket.

Ryktet att bergvärme inte fungerar om för många i närområdet använder bergvärmepump har länge cirkulerat bland villaägare, men är falskt. Jorden har en näst intill oändlig förmåga att lagra värmeenergi i berggrunden, till den grad att det kallas en outtömlig energikälla.

Hålet håller en jämn temperatur under hela året oberoende av väder och årstid. Utefter temperaturen man vill ha inomhus och hur varmt det är utomhus anpassar bergvärmepumpen sig automatiskt. På sommaren kan bergvärme faktiskt skapa kyla till huset. Den generella livstiden för bergvärmepumpar ligger på mellan 20-30 år, under den tiden sköter de sig i princip helt själva.

Vi är en av Stockholms mest erfarna bergvärmeinstallatörer

Somliga värmepumpar har integrerat pumpens innerdel med en varmvattenberedare i en och samma enhet, de kallas luft/vattenvärmepumpar. Installerar man ett helt nytt värmesystem i huset passar en sådan lösning som handen i handsken, men det går naturligtvis även att välja en värmepump med separat varmvattenberedare. Valet har inte någon betydelse för effekten. Många vet inte att värmepumpar samt bergvärme är något som rimmar på varandra.

Även till en gammal varmvattenberedare går det ibland att koppla in en värmepump. På så sätt kan man slippa skaffa en ny om man redan har en fungerande på plats. En varmvattenberedare på 200 liter är standard och brukar räcka gott och väl för en familj. Med ett badkar i huset, eller om vissa delar av hushållet gillar att ta långa och varma duschar rekommenderas en tank på 300 liter. Skillnaden mellan värmepumpslösningar samt bergvärme är marginellt.